(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 như sau:
Ngày 5/4/2019, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 5/4/2019, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Kon Tum ảnh 2