(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Đội quản lý thị trường số 1 – Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:
Ngày 5/4/2019, đấu giá hàng hóa tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 5/4/2019, đấu giá hàng hóa tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 5/4/2019, đấu giá hàng hóa tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 3