(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, địa chỉ: số 2 Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

1. Tên tài sản: Cho thuê bãi giữ xe hai bánh.

- Diện tích cho thuê bãi giữ xe hai bánh: 1570m2.

- Thời gian cho thuê bãi giữ xe hai bánh: 12 tháng

- Thời gian giữ xe: 24/24giờ các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, địa chỉ: số 2 Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem bãi giữ xe hai bánh:

- Thời gian: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem bãi giữ xe hai bánh ngày 28/3/2019 và ngày 29/3/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, địa chỉ: số 2 Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 02/4/2019.

4. Giá khởi điểm: 1.884.000.000đồng/12tháng (Một tỷ tám trăm tám mươi bốn triệu đồng/12tháng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 157.000.000đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi bảy triệu đồng/hồ sơ). Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 02/4/2019 đến 16 giờ 00 ngày 04/4/2019 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 02/4/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác và hộ khẩu (bản sao có công chứng);

Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 08giờ00 ngày 05 tháng 4 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

1. Có sơ đồ bố trí bãi giữ xe khu vực để xe và lưu thông (02 điểm giữ xe).

2. Phải sử dụng hệ thống giữ xe thông minh (thẻ từ).

3. Giá giữ xe: Cam kết thực hiện thu phí giữ xe theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, bảng giá được niêm yết tại khu vực giữ xe và cài tự động giá giữ xe vào hệ thống giữ xe thông minh (thẻ từ) cụ thể như sau: 

TT

Thời gian

Mức giá trông giữ xe (đồng/chiếc/lượt)

Xe đạp (kể cả xe đạp điện)

Xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh

1

Ban ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ)

1.000

2.000

2

Ban đêm (từ sau 18 giờ hôm trước đến trước 6 giờ sáng hôm sau)

1.000

3.000

3

Cả ngày và đêm

2.000

4.000

4

Giữ xe tháng

30.000

75.000

(Lưu ý: nón bảo hiểm và tài sản người gửi xe tự quản lý)

+ Trong thời gian thực hiện hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định giá giữ xe mới thì Bệnh viện điều chỉnh lại giá thuê bãi giữ xe hai bánh với người thuê theo tỷ lệ mức tăng, giảm giá giữ xe của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Người trúng đấu giá phải thực hiện thu tiền giữ xe đúng theo quy định. Trường hợp thu giá giữ xe không đúng quy định:

— Lần 01: Bệnh viện lập biên bản nhắc nhở.

— Lần 02: Bệnh viện lập biên bản phạt nộp tiền cho Bệnh viện 5.000.000đồng.

— Lần 03: Bệnh viện lập biên bản chấm dứt hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh và người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê bãi giữ xe hai bánh của Bệnh viện trong lần kế tiếp.

4. Tổ chức quản lý hoạt động 02 (hai) điểm giữ xe phải đảm bảo:

- Nhân sự: tối thiểu 11 người, hồ sơ gửi cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang kèm sơ yếu lý lịch của 11 người có xác nhận của chính quyền địa phương, người không có tiền án, tiền sự (ưu tiên người có trình độ văn hóa, bộ đội xuất ngũ).

- Bố trí sắp xếp ca làm việc.

- Kế hoạch phân công công việc.

- Đảm bảo an ninh trật tự.

- Đảm bảo vệ sinh trong khu vực giữ xe, vệ sinh hàng ngày và khi có phát sinh dơ.

5. Có Bảng nội quy 02 điểm giữ xe.

6. Có phương tiện PCCC 02 điểm giữ xe.

7. Người giữ xe chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ và tự giải quyết với người mất xe, bệnh viện không chịu trách nhiệm về việc bồi thường này.

8. Trang phục, tinh thần, thái độ phục vụ: cam kết tất cả nhân viên giữ xe phải mặc đồng phục, đeo bảng tên, tác phong, xưng hô đúng mực, tuân theo các nội quy, quy định của Bệnh viện. Lịch sự, tôn trọng người gửi xe, phục vụ tận tình, chu đáo, ưu tiên phục vụ người lớn tuổi,…tóc nhân viên phải gọn gàng, không có hình xâm.

9. Bệnh viện có quyền chấm dứt hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh trước thời hạn với người trúng đấu giá một trong các trường hợp sau:

+ Nộp tiền thuê bãi giữ xe hai bánh hàng tháng trễ hạn quá 15 ngày.

+ Không đảm bảo giữ xe 24/24 giờ.

+ Thu giá giữ xe cao hơn mức giá được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định (mục 3 nêu trên).

+ Không thực hiện hệ thống giữ xe thông minh (thẻ từ).

Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh trước hạn không được tham gia đấu giá thuê bãi giữ xe hai bánh lần liền kề.

10. Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang sẽ giữ lại đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê bãi giữ xe hai bánh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang sẽ hoàn lại tiền đặt trước cho người trúng đấu giá.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

Người trúng đấu giá phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.