(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Tây Đô thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Văn phòng huyện ủy Tháp Mười ủy quyền như sau:
Ngày 5/4/2019, đấu giá cho thuê 18 trạm bơm tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 5/4/2019, đấu giá cho thuê 18 trạm bơm tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 2
Ngày 5/4/2019, đấu giá cho thuê 18 trạm bơm tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 3
Ngày 5/4/2019, đấu giá cho thuê 18 trạm bơm tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 4
Ngày 5/4/2019, đấu giá cho thuê 18 trạm bơm tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 5
Ngày 5/4/2019, đấu giá cho thuê 18 trạm bơm tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 6