(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh hệ thống luật Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Viện nghiên cứu cao su Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hệ thống Luật Thịnh Trí.

Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Viện nghiên cứu cao su Việt Nam.

Địa chỉ: QL13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 05/04/2019 tại Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam. Địa chỉ: QL13, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

4. Tên tài sản đấu giá

4.1. Tài sản đấu giá: Tổng số 15.310 cây cao su thanh lý trên diện tích 33,15ha.

4.2. Mô tả tài sản

- 33,15ha cây cao su, đã hết thời gian theo dõi thí nghiệm được bán thanh lý để tái canh vườn cây cao su thí nghiệm mới trong năm 2019.

- Tổng số cây thanh lý: 15.310 cây (trong đó cây cụt đọt 1.720 cây, cây nhỏ 04 cây).

- Trữ lượng: gỗ là 5.102,45 ster; củi là 1.294,65 ster. Cụ thể: 

STT

TÊN LÔ

NĂM TRỒNG

DIỆN TÍCH

(ha)

1

Mono3/88

1988

5,04

2

Mono1/89

1989

3,52

3

Mono3/89

1989

3,90

4

KTNN/89

1989

4,07

5

NH/89

1989

7,06

6

CT/89

1989

9,56

Cộng:

33,15

- Tài sản được đấu giá theo số liệu diện tích trên giấy tờ từng lô hiện nay, trong trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí; cũng như không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện đối với người có tài sản và tổ chức đấu giá.

5. Giá khởi điểm: 6.615.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm mười lăm triệu đồng).

- Tổng giá khởi điểm trên là giá bán trọn cả lô hàng không thuộc dạng chịu thuế VAT; được giao theo diện tích ha; không giao theo số cây.

- Các chi phí cưa cắt, móc gốc (móc cả gốc cũ và gốc mới), san lấp hố đào, gom rễ, dọn dẹp cành, dọn dẹp tàn dư ra khỏi hiện trường… do người trúng đấu giá chịu.

6. Tiền đặt trước

6.1. Tiền đặt trước: 20% của giá khởi điểm, tương đương 1.323.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu đồng).

6.2. Phương thức nộp tiền đặt trước

Khách hàng có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hệ thống Luật Thịnh Trí

Số tài khoản: 060186523779 tại Ngân hàng Sacombank – PGD Lê Văn Sỹ.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, từ ngày 02/04/2019 đến hết ngày 04/04/2019.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 27/03/2019.

- Địa điểm: Trạm thực nghiệm cao su Lai Khê – xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

- Đăng ký đi xem tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hệ thống Luật Thịnh Trí

8. Thời gian bán hồ sơ

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 03/04/2019.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Hệ thống Luật Thịnh Trí, tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Đăng ký tham gia đấu giá 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 03/04/2019.

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Hệ thống Luật Thịnh Trí, tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

- Đại diện theo pháp luật hoặc thành viên góp vốn của các tổ chức tham gia đấu giá không được có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột với nhau. Trong trường hợp đại diện theo pháp luật hoặc thành viên góp vốn của các tổ chức tham gia đấu giá có mối quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột thì chỉ được một tổ chức đăng ký tham gia đấu giá.

- Tổ chức tham gia đấu giá phải có giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề là khai thác và sản xuất sản phẩm từ gỗ, có vốn điều lệ trong giấy phép đăng ký kinh doanh ít nhất bằng 50% giá khởi điểm của tài sản đấu giá và phải tuân thủ các quy định tại quy chế đấu giá.

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Trước ngày mở cuộc đấu giá, trong trường hợp người có tài sản đấu giá yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản hoãn hoặc hủy mở cuộc đấu giá thì cuộc đấu giá sẽ được hoãn hoặc hủy. Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro này khi tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.