(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai. Địa chỉ: Số 199 đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1. Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 136826 tọa lạc tại xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai do UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cấp cho ông Nguyễn Đình Hòa và bà Thiều Thị Thảo ngày 01/4/2015.

+ Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 57, diện tích qua đo đạc thực tế 3.671,8m2 đất trồng cây lâu năm.

Cây trồng trên đất:

- 350 cây cà phê vối trồng năm 2012, không chăm sóc; 150 cây núc nác.

+ Thửa đất số 33, tờ bản đồ số 57, diện tích qua đo đạc thực tế 1.000m2 đất trồng cây lâu năm.

Tài sản trên đất: 01 nhà xây cấp 4 có diện tích 100m2. Móng xây đá, tường xây gạch, mái lợp tôn, không có trần, nền xi măng, hệ thống cửa đầy đủ gồm có: 06 cửa sổ bằng sắt hộp + kính, cửa đi có 02 cái bằng sắt hộp + kính, 01 cửa buồng bằng sắt hộp. 01 giếng nước đào sâu 15m, đường kính 1,2m. Nhà không có hệ thống điện, nước.

Cây trồng trên đất:

- 128 cây núc nác trồng năm 2012.

Tài sản 2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 34, tờ bản đồ số 42, diện tích qua đo đạc thực tế 2.795,4m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 632714 do UBND huyện Ia Grai cấp cho ông Nguyễn Đình Hòa và bà Thiều Thị Thảo ngày 25/01/2016.

Cây trồng trên đất:

- 250 cây cà phê vối trồng năm 2012, không chăm sóc.

2. Nơi có tài sản: Xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

4. Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 207.338.754 đồng (Hai trăm lẻ bảy triệu ba trăm ba mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi bốn đồng).

Tài sản 2: 76.032.149 đồng (Bảy mươi sáu triệu không trăm ba mươi hai nghìn một trăm bốn mươi chín đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 02/03/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 02/03/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

7. Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Tài sản 2: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản 1: 200.000 đồng/ hồ sơ.

Tài sản 2: 150.000 đồng/ hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ ngày 02/03/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

10. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 05/3/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.