(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2021 do Ban quản lý Chợ Mai Xá - Xã Gio Mai ủy quyền như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Địa chỉ: Số 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

- Người có tài sản: Ban quản lý Chợ Mai Xá - Xã Gio Mai. Địa chỉ: Xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

-Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 5/3/2021 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân Xã Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị.

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng lô quầy kinh doanh tại chợ Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trong thời hạn 10 năm. Cụ thể là: 55 lô quầy kinh doanh với tổng diện tịch 191,6 m2 tại chợ Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tổng giá khởi điểm của lô quầy là 844.714.000đồng .

- Sơ đồ các lô quầy; giá khởi điểm có tại bảng kê chi tiết đính kèm.

-Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

+ Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Lô quầy có giá khởi điểm từ 20 triệu đồng trở xuống: 50.000 đồng/hồ sơ.

+ Lô quầy có giá khởi điểm từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng: 100.000 đồng/hs

- Tiền đặt trước: 2.500.000 đồng/ 01 lô quầy.

+ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Bằng 2 hình thức sau:

+ Ngày 4/3/2021: thu tiền mặt tại UBND Xã Gio Mai.

+ Ngày 02; 03; 04/3/2021 khách hàng nộp vào tài khoản của công ty Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Thành phố Đông Hà, Số TK: 3902 201 007 454, Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Hoặc nộp tiền mặt tại Công ty.

(Khách hàng có thể tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 02/3/2021 tại địa chỉ có tài sản nói trên.

- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Từ ngày niêm yết thông báo đến hết ngày 02/3/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

+ Ngày 02/3/2021: tại Uỷ ban nhân dân Xã Gio Mai.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải có nhu cầu và sử dụng đúng mục đích.

Có cam kết tuân thủ các quy chuẩn, quy định sử dụng lô quầy, an toàn phòng cháy chữa cháy môi trường...; đảm bảo mỹ quan chung của chợ theo yêu cầu của Ban quản lý chợ và các quy định của nhà nước.

+ Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ đăng ký tại nơi tổ chức đấu giá, nghiên cứu kỹ nội quy đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng và nộp hồ sơ kèm phiếu nộp tiền đặt trước, bản sao giấy CMND, giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu có).

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng xác định trúng đấu giá.

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo cho các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565.379.

BIỂU PHỤ LỤC GIÁ KHỞI ĐIỂM CÁC LÔ QUẦY KINH DOANH TẠI CHỢ MAI XÁ, XÃ GIO MAI, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 5/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 5/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 5/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 5/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 5/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 5/3/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ Mai Xá, tỉnh Quảng Trị ảnh 6