(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản là vật tư thu hồi của các dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội với các nội dung như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá và Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai (Địa chỉ:

Số 135, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội).

- Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá tài sản (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia. (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.).

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá:

- Tài sản đấu giá: Vật tư, thiết bị thu hồi, đã qua sử dụng của các dự án giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 và Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai (có bảng kê danh mục tài sản đấu giá kèm theo).

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 56.392.500 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu ba trăm chín mươi hai nghìn năm trăm đồng).

- Bước giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

3. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tiền hồ sơ mời tham gia đấu giá là: 150.000 đồng/hồ sơ (bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ).

- Tiền đặt trước là: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

- Tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/02/2020 đến 17h00 ngày 03/03/2020 (theo giờ hành chính)

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai (Địa chỉ: Số 135, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo tới Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia (địa chỉ: 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký đấu giá gửi bằng hình thức thư đảm bảo phải được nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 03/03/2020. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 03/03/2020 sẽ không được tiếp nhận

- Nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 02/03/2020 đến 17h00 ngày 03/03/2020 (giờ hành chính).

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc Gia; Số tài khoản: 2204201011419 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh Thanh Oai; Nội dung: “…Tên cá nhân/tổ chức đăng ký tham gia đấu giá, Số CMND/Mã số doanh nghiệp… nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản là vật tư thu hồi của các dự án GPMB trên địa bàn huyện Thanh Oai”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng Agribank tính đến 17 giờ 00 phút ngày 03/03/2020.

5. Đăng ký xem tài sản

- Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Đến 17h00 ngày 25/02/2020 (giờ hành chính);

- Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: 02 ngày: 26/02/2020 và 27/02/2020 tại nơi lưu giữ tài sản (địa chỉ: Đường bơm Phương Trung, thôn Tây Sơn, xã Phương Trung, huyện

Thanh Oai, thành phố Hà Nội)

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 05/03/2020 (Thứ năm)

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường (Tầng 3) Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai – (Địa chỉ: Số 135, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội).

7. Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia; ĐT: 024.37.622.619.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai; ĐT: 04.33242.168.

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo mời tham gia đấu giá tài sản số 25/2020/TB ngày 18/02/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc Gia) 

STT

Chủng loại vật tư - thiết bị

Đơn vị

Số lượng

1

Cột bê tông ly tâm 10m

Cột

61

2

Cột bê tông ly tâm cao 16m

Cột

1

3

Cột bê tông ly tâm cao 18m

Cột

4

4

Cột bê tông ly tâm cao 12m

Cột

9

5

Cột bê tông chữ H cao 8,5m

Cột

39

6

Cột bê tông chữ H cao 7,5m

Cột

6

7

Dây AC 120

m

4.500

8

DâyABC 120

m

3.800

9

Dây ABC 50

m

100

10

Dây AV 4 sợi

m

441

11

Cáp ngầm 3x70

m

75

12

Xà trung thế

Bộ

17

13

Xà hạ thế

Bộ

5

14

Lưới cách điện

Bộ

3

15

Thang trèo

Bộ

3

16

Chống sét van

Bộ

4

17

Chuỗi néo

Bộ

39

18

Sứ đỡ

Quả

153

19

Hộp phân dây

Hộp

4

20

Cáp quang 96FO-CT

m

938

21

Cáp quang 48FO-CT

m

286

22

Cáp quang 12FO-CT

m

843

23

Cáp quang 08FO-CT

m

143

24

Cáp quang 04FO-CT

m

505

25

Hộp 50x2

Hộp

1

26

Bộ chia 1:8

Bộ

1

27

Cột đơn 6,5m

Cột

18

28

Cột đơn 7m

Cột

2

29

Cột tròn ly tâm

Cột

4

30

Cộtchữ H từ 6,5m đến 8,5m

Cột

16

31

Dây điện AC70

m

100

32

Xà xứ X1

Bộ

2

33

Xà đôi

Cái

9

34

Sứ trắng

Quả

6

35

Dây tiếp địa

Bộ

2

36

Dây ABC 50

m

240

37

Gông cột

cái

3

38

Khóa hàm cáp

cái

8

39

Cáp vặn xoắn

m

50