(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3Trung tâm phục vụ hành chính công, Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn (Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất Khu đất Cung thiếu nhi (cũ) tại khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Diện tích đấu giá: 2.667,3 m2 (chia làm 35 ô đất, diện tích từ 66,0m2 đến 89,0m2/ô). Đơn giá khởi điểm đối với 1 m2 Đất từ 3.400.000 đồng/ m2 đến 3.500.000 đồng/ m2 theo vị trí từng ô đất .

Giá khởi điểm chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết và sơ đồ khu đất)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/02/2020 đến ngày 02/03/2020 tại nơi có tài sản - Khu đất Cung thiếu nhi (cũ) tại khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 ô đất (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào 01 trong các tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 229704070006688 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) - Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn từ ngày 02/3/2020 đến ngày 04/3/2020.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; nộp phiếu trả giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/02/2020 đến ngày 02/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 04/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, ghi phiếu và nộp phiếu trả giá

a. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Người đăng ký tham gia đấu giá là đại diện hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá. Nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo.

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2020, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật (do người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm bảo mật bằng các chất liệu như bọc giấy, giấy tráng bạc, giấy than...) trước khi bỏ phiếu trả giá vào phong bì do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản cung cấp, niêm phong phong bì, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá của khách hàng được nộp trực tiếp (bỏ phiếu vào hòm phiếu) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong thời gian quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 05/03/2020 tại Hội trường UBND huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một (01) vòng cho từng ô đất, công khai giá khởi điểm tài sản

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3 Trung tâm phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, ĐT 0205.3.814.568) hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn./.

Ngày 5/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 5/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2