(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2020 do Đội Quản lý thị trường số 8 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Đ/c: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Đội Quản lý thị trường số 8 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn. Đ/c: Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 05/03/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc.

4. Tài sản đấu giá: Một lô tài sản gồm 47 mặt hàng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và biên bản tịch thu xung quỹ nhà nước của Đội Quản lý thị trường số 8 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn (Chi tiết tham khảo trong hồ sơ đấu giá).

5. Giá khởi điểm: 64.665.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi tư triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/02/2020 đến ngày 26/02/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi lưu giữ tài sản.

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/02/2020 đến hết ngày 02/03/2020 (trong giờ hành chính) 

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Các ngày 02, 03, 04/03/2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Địa chỉ: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. ĐT: 02053.756.789 – DĐ: 0855.799.866.