(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2020 do Cục Đối ngoại – Bộ Công an ủy quyền như sau:

Tên tài sản bán đấu giá: Phương tiện vận tải thanh lý là 02 xe ô tô con, cụ thể là: 

STT

Nhãn hiệu

Biển kiểm soát

Số máy/ số khung

Năm

sản xuất

Giá khởi điểm (đồng)

1

FORD LASER

GHIA

80B-3005

FP823473/

RNC2A02782

2003

60.000.000

2

TOYOTA COASTER

80B-2487

2670279/ 8X04001474

2002

80.000.000

Cộng

140.000.000

Là tài sản của Cục Đối ngoại – Bộ Công an được phép bán thanh lý.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng)

Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 20/02/2020 đến 16h00 ngày 03/3/2020.

Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/ hồ sơ

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/hồ sơ khách hàng

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: từ 20/02/2020 đến 16h00 ngày 03/3/2020 (giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty (Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.)

Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn Phòng Công ty (Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.)

Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 27/02/2020 và ngày 28/02/2020 (giờ hành chính).

Tại: Cục đối ngoại – Bộ Công an - Số 60 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khách hàng đăng ký đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá từ: 08h00 Ngày 02/3/2020 đến 16h00 ngày 03/3/2020.

Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Tài khoản số: 118 002711 832 tại Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội

hoặc Tài khoản số: 1220 2020 14894 tại Agribank - Chi nhánh Long Biên

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 9h00 Ngày 05/3/2020 tại Văn phòng Công ty (Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, Q.Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.)

Thông tin xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ Điện thoại: 024.39842728 / Fax: 024.39842738.