(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 305 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 05/03/2020. 
Ngày 5/3: 2/305 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 5/3: 2/305 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 303 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX sai quy định: Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp (tỉnh Đồng Tháp), đăng tải thông báo mời chào hàng Gói thầu Mua kim laser nội mạch (số thông báo là 20200263922 - 00), dự kiến phát hành HSYC từ 10 giờ 51 ngày 05/03/2020 đến 09 giờ 00 ngày 11/03/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đăng tải TBMT Gói thầu Tư vấn (số thông báo là: 20200310765 - 00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.