(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản như sau:
Ngày 5/2, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cài Bè, tỉnh Tiền Giang ảnh 1