(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/2/2021 do UBND huyện Quản Bạ ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang; Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.864.603 - 0913.277.889

tổ chức đấu giá lô tài sản của UBND huyện Quản Bạ – Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

- Tài sản là Lâm sản (gỗ) còn tươi chưa được khai thác, được tính khối lượng theo chiều cao vút ngọn và đường kính. Toàn bộ số tài sản (gỗ) được xác định thuộc gỗ nhóm VI (dựa theo bảng phân loại gỗ tại Việt Nam số 2198-CNR); Số lượng: 57 cây; Khối lượng là 24,105 m3 (Chi tiết tài sản theo Bảng kê lâm sản gỗ tận dụng do giải phóng mặt bằng làm đường kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 15 tháng 1 năm 2021 về việc phê duyệt phương án bán đấu giá Lâm sản (gỗ) tận dụng do giải phóng mặt bằng làm đường của UBND huyện Quản Bạ ).

- Địa chỉ tài sản: Dọc tuyến đường mở mới dự án: Đường Thanh Vân đi Bát Đại Sơn đến mốc 338, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/01/2021 đến ngày 02/02/2021 trong giờ, ngày làm việc hành chính tại Nơi để tài sản: Dọc tuyến đường mở mới dự án: Đường Thanh Vân đi Bát Đại Sơn đến mốc 338, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ngoài thời gian trên khách hàng tự liên hệ xem tài sản.

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 26/01/2021 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 02/02/2021 trong giờ, ngày làm việc hành chính Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang.

3. Giá khởi điểm: 9.642.000 đồng (Chín triệu, sáu trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá của tài sản không bao gồm thuế giá trị giá tăng, chưa bao gồm thuế tài nguyên và các khoản phí và lệ phí có liên quan đến việc chuyển nhượng. Thuế tài nguyên và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản đấu giá do người mua được tài sản nộp theo quy định của pháp luật.

4. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng/01 hồ sơ).

5. Tiền đặt trước: 20 % giá khởi điểm của tài sản. Thành tiền là: 1.928.000 đồng (Một triệu, chín trăm hai mươi tám nghìn đồng).

6. Phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước: 22.000 đồng/01 hồ sơ (Hai mươi hai nghìn đồng/01 hồ sơ).

7. Thời gian, địa điểm, nộp tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/01/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/02/2021 trong ngày, giờ làm việc nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm (Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - Số tài khoản 34510000301955 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang).

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm), Bản sao CMND (còn thời hạn sử dụng) hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức), Nộp tiền đặt trước, Bản sao y chứng từ nộp tiền đặt trước hoặc bảo lãnh của ngân hàng, phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước và các giấy tờ liên quan (nếu có).

7.3. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang- Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Số vòng: 01 vòng.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản./.