(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/2/2021 như sau:
Ngày 5/2/2021, đấu giá các khoản nợ xấu của Công ty TNHH Đầu tư Phước Sơn ảnh 1