(BĐT) -Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/2/2020 do UBND huyện Xuyên Mộc – Hội đồng bán đấu giá đất nạo vét sông Hỏa ủy quyền như sau:

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

  1.1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá:

- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vũng Tàu.

- Địa chỉ: số 07 Đồng Khởi, p1, tp Vũng Tàu.

1.2. Người có tài sản đấu giá:

- UBND huyện Xuyên Mộc – Hội đồng bán đấu giá đất nạo vét sông Hỏa.

  - Địa chỉ: 159 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

2. Thời gian xem tài sản: Ngày 03 và 04/02/2020 (trong giờ hành chính);

2.1 Địa điểm xem tài sản: Bãi số 9 khu phố Láng Sim, thị trấn Phước Bửu và bãi số 5 ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc;

  3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

  3.1. Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 05/02/2020.

  3.2. Địa điểm đấu giá: số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

  4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

  4.1. Tên tài sản: Đất tận thu từ công trình nạo vét sông Hỏa khối lượng ước tính 88.000m3.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 32.000đồng/1m3 (chưa bao gồm thuế VAT; thuế tài nguyên, chi phí khai thác, vận chuyển …vv.)

- Số tiền đặt trước: 281.000.000 đồng/ hồ sơ. Nhận tiền ký quỹ bằng chuyển khoản qua NH ngày 03&04/02/2020.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Kể từ ngày 20/01/2020 đến 16 giờ 30 ngày 04/02/2020 (trong giờ hành chính) khách hàng trực tiếp đến tại địa chỉ số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu để mua hồ sơ;

6.2. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ đăng ký tham gia;

6.3. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/01 đến 04/02/2020 (trong giờ hành chính).

6.4. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

6.5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các khách hàng có đủ năng lực hành vi dân sự, tài chính, chức năng theo quy định của pháp luật;

6.6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá, liên hệ trực tiếp tại địa điểm đấu giá, số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

7.1. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá .

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.