(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất ủy quyền như sau:
Ngày 5/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1