(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2020 do UBND huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

Ngày 5/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1