(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2020 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Địa chỉ: Số 51, đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 25 thửa đất tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Diện tích từ 160,0m2/thửa đến 393,7m2/thửa; Giá khởi điểm từ 880.000.000 đồng/thửa đến 2.598.400.000 đồng/thửa.

Diện tích đất, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND thị trấn Hoàn Lão.

4. Tiền đặt trước: Từ 15% - 20% trên giá khởi điểm của thửa đất đăng ký.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 17/11/2020 đến 16h30’ ngày 02/12/2020 tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 30/11/2020 đến 16h30’ ngày 02/12/2020 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)

- Thời gian, địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 14h00’ ngày 05/12/2020 tại UBND thị trấn Hoàn Lão.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND thị trấn Hoàn Lão./.

PHỤ LỤC

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 25 THỬA ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN HOÀN LÃO, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 5/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 5/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 2