(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2019 như sau:

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng 329,68 m2 đất vào mục đích làm nhà ở tại số 88 đường 5 Mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. (Quyết định số: 992/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở tại số 88 đường 5 Mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Quyết định số: 1698/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đất số 88 đường 5 Mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Phương án đấu giá số: 06/PAĐG – PTQĐ ngày 01/11/2019 của Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng về việc đấu giá quyền sử dụng đất số 88 đường 5 Mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Quyết định số: 1697/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đất số 88 đường 5 Mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Quyết định số: 2691/QĐ – UBND ngày 04/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng để đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại số 88A, khu Cam Lộ 3, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Quyết định số: 2321/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng lô đất ở tại số 88 đường 5 Mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

A. Lô đất đấu giá quyền sử dụng đất; Giá khởi điểm; Bước giá; Tiền đặt trước.

1. Lô đất đấu giá; Giá khởi điểm; Tiền đặt trước: 

Số lượng

Lô đất

Diện tích

từng lô (m2)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt

trước 20%

(đồng/lô)

01 lô

329,68

21.253.000

7.006.689.040

1.400.000.000

(đã làm tròn số)

2. Hình thức đấu giá:

- Việc trả giá được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Bước giá cho cả lô đất: 100.000.000 đồng/ lô/ 01 bước giá (Một trăm triệu đồng/ lô/ 01 bước giá):

(Bước giá là phần chênh lệch tối thiểu giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó, bước giá được áp dụng trong trường hợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu đấu giá tiếp).

4. Tiền đặt trước cho cả lô đất: 20% đối với mức giá khởi điểm được phê duyệt của cả lô đất. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 109.2052.8888.011 tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, thành phố Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

- Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, tiền đặt trước được xử lý như sau:

+ Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện nghĩa vụ của người trúng đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá.

+ Trả lại và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc nếu không trúng đấu giá kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

- Tiền lãi nêu trên (nếu có) được tính theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định.

5. Mục đích đấu giá: Để giao đất làm nhà ở có thu tiền sử dụng đất.

6. Phương thức đấu giá: Đấu giá cả lô đất để giao đất làm nhà ở cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất làm nhà ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

7. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

8. Loại đất: Đất ở đô thị.

9. Hạ tầng kỹ thuật: Được xây dựng phù hợp với quy hoạch đất ở tại đường 5 Mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

10. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan: Khu đất được tổ chức thành nhà ở biệt thự có sân vườn, cao 5 tầng, phù hợp với cảnh quan trong khu vực, đảm bảo tính kết nối tuyến đường giao thông (Quy hoạch chi tiết theo Quyết định số: 992/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở tại số 88 đường 5 Mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

11. Nguồn gốc sử dụng đất: Đất do UBND quận Hồng Bàng, nơi có đất đấu giá quyền sử dụng đất quản lý và đã được giải phóng mặt bằng sạch, quy hoạch đấu giá.

B. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

C. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá; Hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá để đăng ký tham gia đấu giá 01 lô đất. Trường hợp một người muốn tham gia đấu giá nhiều lô đất thì phải mua hồ sơ tương ứng với số lô đất đăng ký đấu giá.

* Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng; 500.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá.

2. Hồ sơ đấu giá gồm các giấy tờ sau:

- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; mẫu giấy ủy quyền.

- Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất.

- Các quyết định liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phát hành).

- Giấy ủy quyền (nếu có).

- Giấy Chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân) (bản sao).

- Sổ Hộ khẩu (bản sao).

- Giấy nộp tiền đặt trước.

D. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, nộp phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 13/11/2019 đến 17 giờ ngày 02/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng – Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng (điện thoại: 0225.3678.680).

- Thời gian xem tài sản, địa chỉ xem tài sản: Ngày 20/11/2019 và ngày 21/11/2019 tại số 88 đường 5 Mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng..

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 02 + 03 + 04/12/2019 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 109.2052.8888.011 tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, thành phố Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

- Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 14 giờ 30 phút ngày 05/12/2019 tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Hồng Bàng - Số 06 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng - Điện thoại: (0225). 3678680. Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trên.

(Lịch cụ thể gửi theo Giấy mời cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng; Địa chỉ: Số 06 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng:

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 3678680- 3678681.