(BĐT) -Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Phú Hải và xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 5/12/2019, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất:

- 15 lô đất tại thôn Cự Lại Trung, xã Phú Hải, huyện Phú Vang.

- 02 lô tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

2. Diện tích quỹ đất: 2.735,1 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:- 

TT

Ký hiệu lô đất

Diện

tích

(m2)

Vị trí

Đơn giá

khởi điểm

(đồng/m2)

Tổng

giá trị

lô đất

(Đồng)

Bước giá

(đồng/m2)

Tiền

đặt trước

(đồng)

I

Thôn Cự Lại Trung, xã Phú Hải, huyện Phú Vang

1

494

205,5

Vị trí 3,

quốc lộ 49 B (2 mặt đường

quy hoạch 9m)

650.000

133.575.000

60.000

26.000.000

2

495

150,0

Vịtrí3,

quốclộ49B

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

3

496

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

4

497

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

5

498

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

6

499

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

7

500

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

8

501

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

9

502

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

10

503

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

11

504

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

12

505

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

13

506

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

14

507

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

15

508

150,0

600.000

90.000.000

60.000

18.000.000

II

ThônHòaDuân,xãPhúThuận,huyệnPhúVang

16

435

214,8

Vịtrí2,đườngliênxãPhúThuận-PhúHải(ĐoạntừnhàôngNguyễnHoàngđếntrạitômHảiTiến

450.000

96.660.000

40.000

19.000.000

17

436

214,8

450.000

96.660.000

40.000

19.000.000

Tổng

2.735,1

1.586.895.000

Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 100.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 02/12/2019 tại thôn Cự Lại Trung, xã Phú Hải và thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 02/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, UBND xã Phú Hải và UBND xã Phú Thuận.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND xã Phú Hải.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 02/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 02/12/2019 tại UBND xã Phú Hải, huyện Phú Vang.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 02/12/2019 cho đến 17h00 ngày 04/12/2019. (Tiền đặt trước phải được xác định báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 05/12/2019.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá:tại Hội trường UBND xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng trên 1m2 đất, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang – Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: 0234.3958780.

-Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

Ngày 5/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 5/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2