(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2019 do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hiền, khu Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

2. Tài sản đấu giá:

a. 12 lô đất tại Khu trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Cụm N24B, từ lô 49 đến lô 60.

-Tổng diện tích: 2.016 m2 (Hai ngàn, không trăm mười sáu mét vuông)

-Tổng giá khởi điểm: 14.640.000.000đ (Mười bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu đồng)

-Mục đích sử dụng: Đất ở

-Thời gian sử dụng: Lâu dài

b.18 lô đất tại Khu trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Cụm N26A, từ lô 22 đến lô 39.

-Tổng diện tích: 3.024 m2 (Ba ngàn, không trăm hai mươi bốn mét vuông)

-Tổng giá khởi điểm: 21.960.000.000đ (Hai mươi mốt tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng)

-Mục đích sử dụng: Đất ở

-Thời gian sử dụng: Lâu dài

(Có Bảng kê chi tiết các lô đất đấu giá kèm theo)

3. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá

- Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 02/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành và tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 11/11/2019 đến ngày 02/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 28/11/2019 tại khu đất đấu giá;

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 05/12/2019 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành

4. Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, liên tục nhiều vòng

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá của mỗi vòng đấu: 05% (Năm phần trăm) giá khởi điểm của từng vòng đấu giá.

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/ Hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ)

5. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 02 bộ hồ sơ bao gồm:

- 02 Đơn tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

- 02 CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

- Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định (Đúng tên khách hàng tham gia đấu giá, đúng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá và đủ số tiền đặt trước theo quy định). Khách hàng nộp bản photo và mang theo bản chính để đối chiếu.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước – ĐT: 02713.860.216 hoặc xem tại:

- www.stp.binhphuoc.gov.vn ; www.binhphuoc.gov.vn; tasancong.vn

Thông báo này được niêm yết kể từ ngày 11/11/2019 đến ngày 05/12/2019.  

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ.

(Kèm theo Thông báo đấu giá số 02/TB-ĐGTS ngày 06/6/2019 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước)

STT

Lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (Đồng)

Cụm

Tiền đặt trước (Đồng)

Tiền hồ sơ (Đồng)

Địa chỉ

I/ Các lô đất Cụm N24B

1

Lô số 49

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

2

Lô số 50

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

3

Lô số 51

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

4

Lô số 52

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

5

Lô số 53

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

6

Lô số 54

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

7

Lô số 55

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

8

Lô số 56

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

9

Lô số 57

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

10

Lô số 58

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

11

Lô số 59

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

12

Lô số 60

168,0

1.220.000.000

N24B

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tổng cộng:

2.016,0

14.640.000.000

2.196.000.000

6.000.000

II/ Các lô đất Cụm N26A

1

Lô số 22

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

2

Lô số 23

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

3

Lô số 24

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

4

Lô số 25

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

5

Lô số 26

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

6

Lô số 27

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

7

Lô số 28

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

8

Lô số 29

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

9

Lô số 30

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

10

Lô số 31

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

11

Lô số 32

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

12

Lô số 33

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

13

Lô số 34

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

14

Lô số 35

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

15

Lô số 36

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

16

Lô số 37

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

17

Lô số 38

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

18

Lô số 39

168,0

1.220.000.000

N26A

183.000.000

500.000

KP Trung Lợi, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tổng cộng:

3.024,0

21.960.000.000

3.294.000.000

9.000.000