(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2019 do Cục quản lý thị trường tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1/ Tên địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức. Địa chỉ: Số 2b, ngõ 195 đường Nguyễn Trãi, tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

2/ Tên địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Cục quản lý thị trường tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 126 đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3/ Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước. 

Số TT

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm (đ)

Tiền mua hồ sơ (đ)/hồ sơ

Tiền đặt trước (đ)/lô

1

Toàn bộ tài sản theo bản kê xác định giá trị hàng hóa tạm giữ do đội quản lý thị trường số 1 lập ngày 03/9/2019

Xem bảng kê

378.012.000

200.000

75.000.000

4/ Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá.

+ Thời gian xem tài sản đấu giá

Từ ngày 22/11/2019 đến 16h ngày 03/12/2019.

+ Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Từ ngày 22/11/2019 đến 17h ngày 02/12/2019

+Địa điểm xem tài sản đấu giá:

Kho hàng tạm giữ hàng hóa của đội quản lý thị trường số 1- Cục quản lý thị trường tỉnh Thái Bình.

+Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

Trụ sở doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức số nhà 2b, ngõ 195, đường Nguyễn Trãi, tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

5/ Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Thời gian: 08h ngày 05/12/2019

Địa điểm: Cục quản lý thị trường tỉnh Thái Bình số 126 Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

6/ Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

7/ Điều kiện, cách thức tham gia đăng ký tham gia đấu giá.

7.1 Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá; Là tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

e) Có chức năng sản xuất, lắp ráp, kinh doanh mặt hàng máy nổ và phụ tùng ô tô xe máy và nếu trúng đấu giá phải tự mình hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật trước khi đưa hàng hóa trúng đấu giá vào lưu thông.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản trước thời điểm tiến hành tổ chức cuộc bán đấu giá.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

  + Đơn đăng ký tham gia đấu giá (do doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức phát hành) đã được điền đúng điển đủ các thông tin trên đó.

  + 01 bản photo sổ hộ khẩu (hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với tổ chức)

  + 01 bản photo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng tên trên đơn đăng ký tham gia đấu giá (hoặc giấy giới thiệu cử người tham gia đấu giá đối với tổ chức)

  + Nộp đúng thời hạn theo thông báo đã niêm yết.

  + Chứng từ xác nhận đã nộp đủ tiền đặt trước đúng thời hạn đã thông báo.

(thời gian cuối cùng nộp tiền đặt trước là 16h ngày 03/12/2019)

  Phiếu trả giá hợp lệ:

  + Là phiếu ghi đúng ghi đủ các thông tin trên phiếu.

  Phiếu không hợp lệ là phiếu không ghi đẩy đủ các thông tin, phiếu mà phần trả giá bằng chữ và bằng số không khớp nhau (phiếu không hợp lệ sẽ không được tính và bị loại khỏi kết quả đấu giá).

imageimage

BẢNG KÊ TÀI SẢN THEO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ 06/2019/HĐ/MĐ-QLTT

( Tài sản bị tịch thu theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 19/QĐ-XPVPHC ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

TT

TÊN HÀNG HÓA

ĐVT

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1

Nhíp xe

Cái

198

480.000

95.040.000

2

Trục sắt loại 80 cm

Cái

40

38.000

1.520.000

3

Trục sắt loại 40 cm

Cái

40

48.000

1.920.000

4

Chắn bùn

Cái

100

32.000

3.200.000

5

Hộp số

Cái

73

160.000

11.680.000

6

Bánh răng số

Cái

77

24.000

1.848.000

7

Trục cát đăng

Cái

6

32.000

192.000

8

Tụ

Cái

180

16.000

2.880.000

9

Cuộn phát điện

Cái

20

24.000

480.000

10

Tổng phanh

Cái

20

56.000

1.120.000

11

Trục cơ

Cái

6

152.000

912.000

12

Tổng phanh

Cái

55

56.000

3.080.000

13

Máy xe máy loại 200cc

Cái

50

3.200.000

160.000.000

14

Máy xe máy loại 250cc

Cái

20

3.600.000

72.000.000

15

Dây bugi

Kg

20

20.000

400.000

16

Giá tai đèn

Kg

28

20.000

560.000

17

Bộ hơi

Bộ

18

200.000

3.600.000

18

Tay nắm

Kg

23

16.000

368.000

19

Dây dẫn điện

Kg

88

32.000

2.816.000

20

Giảm sóc loại ngắn

Cái

135

64.000

8.640.000

21

Cần số

Cái

90

16.000

1.440.000

22

Giá đỡ sắt

Kg

83

16.000

1.328.000

23

Còi chíp

Cái

40

4.000

160.000

24

Cốc dầu phanh

Kg

50

2.400

120.000

25

Dây thủy lực

Kg

15

12.000

180.000

26

Buli tời

Cái

15

16.000

240.000

27

Cần số chân

Cái

50

24.000

1.200.000

28

Củ đề

Cái

10

100.000

1.000.000

29

Khóa xăng

Kg

11

8.000

88.000

378.012.000