(BĐT) - Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị tổ chức đấu giá: Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung - số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

2. Đơn vị có tài sản: Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung - số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

3. Tài sản đấu giá: Liên doanh, liên kết sử dụng Nhà khách của Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung. Diện tích xây dựng: 488 m2

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Liên doanh, liên kết sử dụng Nhà khách của Trường: 244.000.000 đồng/năm (Hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng/năm)

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng y)

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (Năm trăm ngàn/bộ)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 04/12/2018 tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: từ ngày 21/11/2018 đến ngày 04/12/2018 (trong giờ hành chính) tại phòng Tài chính, Kế toán của Trường.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 21/11/2018 đến ngày 04/12/2018 (trong giờ hành chính) tại phòng Quản trị và Đầu tư của Trường.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 9 giờ 00 ngày 05 tháng 12 năm 2018 tại Phòng họp nhà A - Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo hình thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Mục đích của việc tham gia đấu giá Liên doanh, liên kết sử dụng Nhà khách của Trường là phục vụ đón tiếp khách của Trường, đào tạo dạy nghề ngành du lịch, khai thác dịch vụ lưu trú trong thời gian nhàn rỗi.

- Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung, số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0235.3 861182-3861488-3864207.