(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất ủy quyền như sau:

Thanh lý tài sản theo hình thức bán đấu giá là xe ô tô hiệu JEEP 04 chỗ ngồi, biển số 68C-0195 do Văn phòng HĐND và UBND huyện Hòn Đất quản lý. Cụ thể như sau: - Tên tài sản: xe ô tô hiệu JEEP 04 chỗ ngồi, biển số 68C-0195 đã qua sử dụng; - Loại xe: Du lịch; - Năm sản xuất: trước năm 1975; - Năm đăng ký lần đầu: 1995; - Số máy: 241926; - Số khung: 10499; - Tự trọng 800kg;

Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất

Ngày 5/11/2021, đấu giá xe ô tô JEEP tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá xe ô tô JEEP tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá xe ô tô JEEP tại tỉnh Kiên Giang ảnh 3