(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu là vật chứng trong lĩnh vực lâm nghiệp của hạt Kiểm lâm huyện Kbang gồm: 8,204 m3 Gỗ xẻ, chủng loại Hương.

Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang

Ngày 5/11/2021, đấu giá tài sản tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá tài sản tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá tài sản tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá tài sản tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 4