(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đô Thành ủy quyền như sau:
Ngày 5/11/2021, đấu giá tài sản gắn liền với đất tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1