(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do UBND thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

1. Quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền 01 lần để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại khu 2, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Tổng diện tích: 8.472,60 m2 (trong đó: Đất thương mại dịch vụ: 4.319m2; Diện tích đấu nối giao thông, HTKT đường gom: 4.153,60 m2); - Giá khởi điểm: 12.002.501.000 đồng; Tiền đặt trước: 2.400.500.200 đồng; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ. 2. Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu Biệt thự cao cấp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Tổng diện tích: 55.590,73 m2 (trong đó: Đất ở: 30.819,57 m2; Đất thương mại dịch vụ: 1.166,38 m2; Diện tích đất cây xanh, mặt nước, đất giao thông, HTKT: 23.604,78 m2); - Giá khởi điểm: 1.555.239.566.973 đồng; Tiền đặt trước: 311.047.913.395 đồng; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/hồ sơ. * Lưu ý: Diện tích đất ở: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng; Diện tích đất thương mại dịch vụ: Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần; Diện tích đất cây xanh, mặt nước, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật,…: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chủ đầu tư xây dựng.

UBND thành phố Hạ Long

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 5
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 6
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 7
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 8
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 9
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 10