(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 99A, tờ bản đồ số 09, địa chỉ tại thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Nay là tổ dân phố Thượng Hải, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa có diện tích 143,5m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn iền với đất số CB 655883 số vào sổ cấp GCN: CH 01442/QSDĐ được UBND huyện Tĩnh Gia cấp ngày 04/02/2016 mang tên ông Nguyễn Cao Thiên và và Lê Thị Hương

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5