(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Ủy ban Nhân dân xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc Trích lục bản đồ địa chính số: 2946/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC do Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 01/04/2021, thửa đất số 333, tờ bản đồ số 112, diện tích 566,90 m² (Mục đích sử dụng: đất ở) – Địa chỉ thửa đất: Thông Trung Hòa, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban Nhân dân xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3