(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do UBND thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền 01 lần để thực hiện dự án gồm: Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại khu 2, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tổng diện tích: 4.319m2. Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu Biệt thự cao cấp tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tổng diện tích: 55.590,73 m2 (trong đó: Đất ở: 30.819,57 m2; Đất thương mại dịch vụ: 1.166,38 m2; Diện tích đất cây xanh, mặt nước, đất giao thông, HTKT: 23.604,78 m2).

UBND thành phố Hạ Long

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất 2 dự án tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất 2 dự án tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất 2 dự án tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất 2 dự án tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất 2 dự án tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 5
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất 2 dự án tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 6
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất 2 dự án tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 7
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất 2 dự án tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 8
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất 2 dự án tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 9