(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Trường Tiểu học Hoa Lư ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin thuộc Trường Tiểu học Hoa Lư, chi tiết như sau: * Căn tin tại cơ sở 1 - 31A Phạm Văn Nghị, Đà Nẵng. Diện tích: 23 m2 * Căn tin tại cơ sở 2 - 187 Phan Thanh, Đà Nẵng. Diện tích: 15m2 - Thời hạn thuê: 5 năm, mỗi năm cho thuê 8 tháng. - Thời gian, tỷ lệ tăng giá: 5% sau mỗi 2 năm.

Trường Tiểu học Hoa Lư

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 căn tin tại Trường Tiểu học Hoa Lư, TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 căn tin tại Trường Tiểu học Hoa Lư, TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 căn tin tại Trường Tiểu học Hoa Lư, TP. Đà Nẵng ảnh 3