(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ.ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 08 lô đất trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, trong đó: Thị trấn Cam Lộ: 04 lô đất; Xã Cam Chính: 04 lô đất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ.

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 4