(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân ủy quyền như sau:

Quyền khai thác mặt bằng làm căn tin và bãi giữ xe tại số 73-75 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM.

Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền khai thác mặt bằng làm căn tin và bãi giữ xe tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền khai thác mặt bằng làm căn tin và bãi giữ xe tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền khai thác mặt bằng làm căn tin và bãi giữ xe tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền khai thác mặt bằng làm căn tin và bãi giữ xe tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM ảnh 4
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền khai thác mặt bằng làm căn tin và bãi giữ xe tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM ảnh 5