(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

Quyền khai thác mặt bằng tầng 1 có tổng diện tích sàn: 2.219 m2 theo phương thức đấu giá riêng biệt từng khu, từng ki ốt gồm: Khu kiot, khu thương mại, khu gửi trẻ, khu ngân hàng của Tòa nhà chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình.

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền khai thác mặt bằng có diện tích 2.219 m2 tại chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, thành phố Hải Phòng ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền khai thác mặt bằng có diện tích 2.219 m2 tại chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, thành phố Hải Phòng ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền khai thác mặt bằng có diện tích 2.219 m2 tại chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, thành phố Hải Phòng ảnh 3