(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP.HCM) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do VIBAMC ủy quyền như sau:
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy phát điện và xe nâng tại TP.HCM ảnh 1