(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Quyền khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực mỏ đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt trong Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng

Ngày 5/11/2021, đấu giá khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực mỏ tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực mỏ tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực mỏ tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực mỏ tại thành phố Đà Nẵng ảnh 4
Ngày 5/11/2021, đấu giá khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực mỏ tại thành phố Đà Nẵng ảnh 5
Ngày 5/11/2021, đấu giá khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực mỏ tại thành phố Đà Nẵng ảnh 6