(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp do chủ tịch UBND huyện Kbang ra quyết định tịch thu gồm: Gỗ tròn xẻ các loại: 37,614 m3.

Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang

Ngày 5/11/2021, đấu giá gỗ xẻ tròn tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá gỗ xẻ tròn tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá gỗ xẻ tròn tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá gỗ xẻ tròn tại tỉnh Gia Lai ảnh 4