(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Tây Ninh ủy quyền như sau:

- Đấu giá cho thuê Nhà xưởng tại thửa đất số 336, tờ bản đồ số 21, khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. - Diện tích đất: 12.689m2. - Tổng diện tích nhà xưởng là 6.224m2. + Nhà xưởng 1: diện tích 3085,5m², công trình cấp 3. Số tầng: 01. Kết cấu: Móng, nền BTCT, tường gạch, mái tole, cột kèo thép. + Nhà xưởng 2: diện tích 1540m², công trình cấp 3. Số tầng: 01. Kết cấu: Móng, nền BTCT, tường gạch, mái tole, cột kèo thép. + Nhà xưởng 3: diện tích 338,5m², công trình cấp 3. Số tầng: 01. Kết cấu: Móng, nền BTCT, tường gạch, mái tole, cột kèo thép. + Nhà xưởng 4: diện tích 1260m², công trình cấp 3. Số tầng: 01. Kết cấu: Móng, nền BTCT, tường gạch, mái tole, cột kèo thép. + Nhà kho 2: diện tích 26,4m², công trình cấp 4. Số tầng: 01. Kết cấu: Móng, cột, nền BTCT, tường gạch, mái tole. + Hầm xử lý nước thải: diện tích 32m², công trình cấp 4. Kết cấu: Móng, nền BTCT, tường gạch. + Nhà vệ sinh: diện tích 6,6m², công trình cấp 4. Kết cấu: Móng, cột, nền BTCT, tường gạch, mái tole. - Thời hạn thuê: 05 năm trả tiền thuê hàng năm (không gia hạn khi hết thời hạn thuê). - Giá khởi điểm: 2.020.000.000 đồng/01 năm (chưa thuế VAT).

Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Tây Ninh

Ngày 5/11/2021, đấu giá cho thuê Nhà xưởng tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá cho thuê Nhà xưởng tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá cho thuê Nhà xưởng tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá cho thuê Nhà xưởng tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ảnh 4
Ngày 5/11/2021, đấu giá cho thuê Nhà xưởng tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ảnh 5
Ngày 5/11/2021, đấu giá cho thuê Nhà xưởng tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ảnh 6