(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Một chiếc tàu cá vỏ thép số đăng ký TTH-91555-TS; Tên tàu: Dành 555; Công dụng: Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2017; Nơi đóng: Quảng trị; Mẫu thiết kế: LV286.14

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 5/11/2021, đấu giá 1 tàu cá vỏ thép tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá 1 tàu cá vỏ thép tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá 1 tàu cá vỏ thép tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá 1 tàu cá vỏ thép tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4