(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2020 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc, địa chỉ: 125 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô 04 chỗ Toyota Cressida, BKS: 80B-1808, Số khung: RX817079734, số máy: 22R4181066

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - Môi trường biển khu vực phía Bắc được quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

Tiền đặt trước: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng)

Bước giá: 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng)

Kế hoạch đấu giá:

Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 19/10/2020.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, cấp và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 02/11/2020 tại trụ sở Trung tâm. Trung tâm không tiếp nhận hồ sơ nộp sau 17h00' ngày 02/11/2020.

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 28/10/2020 tại trụ sở Trung tâm.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/10/2020 và ngày 30/10/2020 tại địa chỉ: 125 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/11/2020 đến 17h00' ngày 04/11/2020. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước ngoài kế hoạch trên thì liên hệ với Trung tâm để được phục vụ.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng một hồ sơ).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15h00' ngày 05/11/2020 tại Trụ sở Trung tâm.

Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính tới trụ sở Trung tâm.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản và các quy định khác có liên quan đã nộp tiền đặt trước, phiếu trả giá và hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

Phương thức, hình thức đấu giá:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem xét.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 66/QCĐG ngày 15/10/2020 do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành

Liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: (84-24).3355.3359/0988.020.789 (bà Cao Kim Ngân - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1) (Thời gian làm việc trong giờ hành chính)