(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2020 do Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 69/HĐ-ĐG ngày 17/8/2020 và Hợp đồng sửa đổi hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (Lần thứ 1) ngày 19/10/2020 được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trung tâm thông báo công khai việc tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Bên có tài sản đấu giá:

Bên có tài sản đấu giá: Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá,…:

a/ Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô tải (Pickup ca bin kép), biển số 51B-0322, nhãn hiệu Ford, số loại Ranger 2AW, màu vàng - đen, số máy WLAT-467895, số khung THDFDCMRRD4K-03023, do Việt Nam sản xuất năm 2004, 05 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 2499 cm3. Niên hạn sử dụng: 2029.

*Ghi chú: Người trúng đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, phí, lệ phí và các chi phí khác, chịu mọi trách nhiệm về an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ, cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm các thủ tục để chuyển quyền sở hữu và sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá trúng đấu theo quy định (nếu có).

b/ Nơi có tài sản đấu giá: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

c/ Tình trạng pháp lý và hồ sơ của tài sản đấu giá: Tài sản Nhà nước thanh lý, gồm có các giấy tờ sau

-Giấy Đăng ký xe ô tô số A0499649 do Công anTP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/12/2004.

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC-5036049 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-03S– Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cấpngày 31/01/2018 (có hiệu lực đến hết ngày 30/7/2018).

-Quyết định số 615/QĐ-ĐKVN ngày 28/5/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải về việc thanh lý xe ô tô 51B-0322.

-Chứng thư Thẩm định giá số 02023497-PD ngày 29/7/2020 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông.

-Quyết định số 1081/QĐ-ĐKVN ngày 07/8/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ, CCDC hỏng, không có nhu cầu sử dụng tại Phòng Kiểm định xe cơ giới.

-Biên bản họp ngày 10/8/2020 của Hội đồng thanh lý TSCĐ, CCDC hỏng, không có nhu cầu sử dụng tại Phòng Kiểm định xe cơ giới.

-Quyết định số 1096/QĐ-ĐKVN ngày 12/8/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt mức giá khởi điểm làm cơ sở bán đấu giá xe ô tô tải pickup mang biển số 51B-0322.

-Công văn số 2660/ĐKVN-VAR ngày 12/8/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải về việc thanh lý tài sản cố định.

-Quyết định số 1307/QĐ-ĐKVN ngày 06/10/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt mức giá khởi điểm điều chỉnh lần 1 làm cơ sở bán đấu giá xe ô tô tải pickup mang biển số 51B-0322.

-Công văn số 3359//ĐKVN-VAR ngày 06/10/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải về việc thanh lý tài sản cố định.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 105.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm triệu đồng).

b/ Tiền đặt trước tương đương 20% so với giá khởi điểm: 21.000.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 02, 03 và 04/11/2020 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/1 bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do bên Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định là 1.000.000 đồng và có thông báo bằng văn bản cho Trung tâm đối với cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá (giờ hành chính): Ngày 29 và 30/10/2020, tại 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Liên hệ: anh Hoàng Xuân Thảo, số điện thoại: 0904.856.799.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan); điều kiện cà cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan): Từ ngày 21/10/2020 đến hết ngày 02/11/2020 (giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng đăng ký: Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 14 giờ ngày 05/11/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Cục Đăng kiểm Việt Nam giao tài sản trực tiếp cho người trúng đấu giá trong vòng 05 ngày làm việc (kể từ ngày Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận được thông báo của Trung tâm về việc người trúng đấu giá nộp đủ tiền) tại nơi có tài sản. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Cục Đăng kiểm Việt Nam (nếu có).