(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2020 do Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 61/20/HĐDV-ĐGTS ngày 16 tháng 10 năm 2020 giữa Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang và Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4.

Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ.

Tài sản 2: Máy phát điện YMG15SL; 80A; 12KVA.

Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 5.580.000 đồng (Viết bằng chữ: Năm triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).

Tài sản 2: 12.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Mười hai triệu đồng).

Người mua trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và các loại thuế phí khác theo quy định (nếu có).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 4 bán thanh lý theo quy định.

Đặc điểm của tài sản: Theo chứng thư thẩm định giá số 2003.149/CT-VNVC ngày 14/10/ 2020 của Công ty cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam.

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng, khách hàng xem tài sản trước khi nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và chịu mọi trách nhiệm, không khiếu nại, khiếu kiện về chất lượng tài sản đấu giá nếu mua được tài sản.

Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký, xem tài sản và tổ chức bán đấu giá:

Các cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản tham khảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính từ ngày 23/10/2020 đến 17h00 ngày 02/11/2020, tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ

Thời gian đóng tiền đặt trước: trong giờ hành chính các ngày 02/11/2020, ngày 03/11/2020 và ngày 04/11/2020 (trừ trường hợp Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác), nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 30/10/2020 đến 17h00 ngày 02/11/2020, xem tại số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7 Quận 6, Tp. HCM và số 271 Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp. HCM.

Tổ chức đấu giá: lúc 15h00 ngày 05/11/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại số 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Người trúng đấu giá nộp 100% tiền trúng đấu giá cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 4 trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành.

Địa chỉ liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang - 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 39100057.

Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 4- 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.36363638

Ngày 5/11/2020, đấu giá trang thiết bị, công cụ dụng cụ tại TPHCM ảnh 1
Ngày 5/11/2020, đấu giá trang thiết bị, công cụ dụng cụ tại TPHCM ảnh 2
Ngày 5/11/2020, đấu giá trang thiết bị, công cụ dụng cụ tại TPHCM ảnh 3
Ngày 5/11/2020, đấu giá trang thiết bị, công cụ dụng cụ tại TPHCM ảnh 4
Ngày 5/11/2020, đấu giá trang thiết bị, công cụ dụng cụ tại TPHCM ảnh 5
Ngày 5/11/2020, đấu giá trang thiết bị, công cụ dụng cụ tại TPHCM ảnh 6