(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2020 do Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất thuê số: 159/2020/HĐDVĐGTS, ngày 12/10/2020 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú về việc đấu giá Quyền sử dụng đất thuê. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuê như sau:

Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú; Tại Thôn 3, xã Diên Phú, TP. Plieku, tỉnh Gia Lai

Tên Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Doanh Nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát Đ/c: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tên tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê 04 lô đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm:

Vị trí: Cụm công nghiệp Diên Phú, thôn 3, xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giới cận của khu đất:

+ Phía Đông giáp: Đất trồng cà phê và lúa hai vụ của dân;

+ Phía Tây giáp: Đường quy hoạch;

+ Phía Nam giáp: Khu dân cư thôn 3, xã Diên Phú;

+ Phía Bắc giáp: Khu dân cư và đất trồng thông.

Tổng diện tích: 13.528,66 m2.

Tổng giá khởi điểm: 5.357.349.360 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi chín ngàn ba trăm sáu mươi đồng)

Nguồn gốc:

Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Hình thức: Thuê đất, nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Niêm yết công khai tài sản đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và được niêm yết tại: UBND xã Diên Phú; Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú; Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát.

Tiền đặt trước: 5% giá khởi điểm.

Phí tham gia đấu giá: Thửa đất có diện tích từ 0,5 ha trở xuống tiền phí là: 1.000.000đ/hồ sơ; thửa đất có diện tích trên 0,5ha đến dưới 2ha tiền phí là 3.000.000đ/hồ sơ.

Thời gian hướng dẫn xem tài sản: Từ ngày thông báo niêm yết đến 15 giờ 00 phút, ngày 30/10/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: tại Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú; Địa chỉ: Thôn 3, xã Diên Phú, TP. Plieku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/10/2020 đến 16 giờ 00 phút, ngày 02/11/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian nhận tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này được quy định tại khoản 2 điều 39 của Luật đấu giá tài sản năm 2016). Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số tài khoản 111002636487 tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Điều kiện:

a)Có hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo mẫu do tổ chức thực hiện đấu giá tài sản phát hành. Trong hồ sơ phải có giấy tờ chứng minh tư cách chủ thể tham gia đấu giá; giấy tờ cam kết thực hiện đúng quy định này, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, triển khai dự án đầu tư, xây dựng công trình đúng thời gian và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

b) Đối với đất dự án: phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Phương án này và Khoản 3 điều 9 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/04/2018 của UBND tỉnh Gia Lai;

c) Trong cùng một lô (thửa) đất một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị đăng ký tham gia đấu giá; trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được một doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá; Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá.

B. Đăng ký tham gia đấu giá:

Người được tham gia đấu giá có đủ điều kiện quy định tại Khoản A Điều này thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá, hoàn tất các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Tổ chức đấu giá trong thời hạn theo thông báo này.

Người tham gia đấu giá phải nộp đủ phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước. Phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước được nộp cho tổ chức đấu giá tài sản.

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Việc ủy quyền tham gia đấu giá phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật

Ngày đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 05/11/2020

Địa điểm đấu giá dự kiến: Tại Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú (thôn 3, xã Diên Phú, TP. Plieku, Gia Lai).

Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên

Địa điểm bán hồ sơ tại hai nơi: Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú

Thông tin liên hệ (để đăng ký và biết xem chi tiết)

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát; Địa chỉ: số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339.

Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú; Địa chỉ: Thôn 3, xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ngày 5/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1