(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2020 do Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp (ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

3. Tài sản đấu giá:

Đấu giá cho thuê QSDĐ (quỹ đất công ích 5%) đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm khác. Tổng DT 119.091m2 (36 thửa), tọa lạc tại xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

- Thời gian thuê: 01 (một) năm.

- Nộp tiền thuê đất trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

4. Tổng giá khởi điểm: 108.745.917đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 12/10/2020 đến 15 giờ ngày 02/11/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 2 (ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

6. Tiền đặt trước: Nộp 21.750.000đ vào ngày 02/11, 03/11 và đến 15 giờ ngày 04/11/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 2.

7. Tiền bán hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/10/2020 đến 15 giờ ngày 02/11/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 2.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 05/11/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 2

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3595 044

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤU GIÁ CHO THUÊ ĐẤT CÔNG ÍCH 5%, XÃ THƯỜNG PHƯỚC 2 NĂM 2020-2021

ĐVT: đồng

Ngày 5/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 5/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2