(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án vào ngày 5/11/2020 như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá và tiền mua hồ sơ:

1. Tài sản đấu giá:

* Thửa đất được quyền sử dụng:

- Thửa đất số: 260; tờ bản đồ số: 43.

- Địa chỉ thửa đất: 04 Kiệt 53 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

- Diện tích: 91,0 m2 (Chín mươi mốt mét vuông đất). Trong đó 40 m2 đất ở, thời hạn sử dụng đất lâu dài; 51 m2 đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng đến ngày 15/10/2043 thuộc thửa đất 260.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận QSD đất như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở, 01 tầng, diện tích xây dựng: 70,6 m2, kết cấu: Tường xây dựng chịu lực.

* Ghi chú: căn cứ Bản vẽ hiện trạng nhà, đất ngày 04/05/2020 của chi nhánh VPĐKDĐ thành phố Huế được lập theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế: Thửa đất số 260, tờ bản đồ 43 có diện tích: 90,8 m2. Trong diện tích trong chỉ giới quy hoạch: 3,7m2; Diện tích ngoài chỉ giới quy hoạch: 87,1m2.

Hiện trạng tài sản: Chi tiết theo chứng thư thẩm định giá số 1471/CTTĐG-CNHUE ngày 09/09/2020.

2. Giá khởi điểm: 1.304.850.100 đồng (Một tỷ, ba trăm lẻ bốn triệu, tám trăm năm mươi nghìn, một trăm đồng). Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản.

3. Tiền đặt trước: 260.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi triệu đồng)

4. Bước giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

* Nơi có tài sản đấu giá: tại Thửa đất số: 260; Tờ bản đồ số: 43. Địa chỉ: 04 Kiệt 53 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

* Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Địa chỉ: 16 đường Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Người được tham gia đấu giá

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

- Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

III. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

- Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 02/11/2020 tại Thửa đất số: 260; Tờ bản đồ số: 43. Địa chỉ: 04 Kiệt 53 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC để tổ chức, hướng dẫn xem.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 02/11/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh số STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. (Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại).

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 02/11/2020 đến 17h00 ngày 04/11/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC như sau:

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế (BIDV).

- Số tài khoản: 1166.041.55.999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế (Vietinbank). Tiền đặt trước phải xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC mở tại Ngân hàng và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 04/11/2020.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 ngày 05 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC - Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng trả giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá theo Phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

VII. Địa chỉ liên hệ: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế; Địa chỉ: Số 16 Xuân Thủy, Vỹ Dạ, thành phố Huế. Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC; Địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn.