(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2020 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 5/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ảnh 1