(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức bán đấu giá tài sản lần 3 là quyền sử dụng 159,7 m2 đất ở tại khu 8, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thuỷ chuyển giao sản vào ngày 5/11/2020 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Văn phòng giao dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thuỷ;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 159,7 m2 đất ở tại khu 8, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Đất ở tại đô thị, tổng diện tích đất: 159,7 m2; Tổng số lô đất bán đấu giá: 01 lô; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Địa điểm, vị trí của tài sản: khu 8, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/11/2020. Tại Nhà văn Hoá khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

5. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 399.250.000 đồng (Ba trăm chín mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.

6. Tiền đặt trước: 79.000.000 đồng (Bảy mươi chín triệu đồng).

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.2. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.3. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 03/11/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thuỷ;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 03/11/2020; Địa điểm: Tại Khu 8, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/11/2020; Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thuỷ; Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/11/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/11/2020;

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và Văn phòng giao dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thuỷ: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.