(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 261 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/10/2016. 
Ngày 5/10: Có 2/261 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 5/10: Có 2/261 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 259 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Không phát hành HSYC đến trước thời điểm đóng thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trạm Khuyến nông và Dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/10/2016 đến 17 giờ ngày 19/10/2016, trong khi đóng thầu ngày 20/10/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm d Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, HSYC được phát hành đến trước thời điểm đóng thầu. Ngay sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu tiến hành mở các HSĐX và lập biên bản mở thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội đăng tải TBMT gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20161002557 - 01, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.