(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2021 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 24 ô đất thuộc Lô N26, Lô N27 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (Bán đợt 2)

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 7
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 8